Algemene voorwaarden

 

Het belang en welzijn van de honden is voor ons steeds de prioriteit. We gaan voor hen opzoek naar de best mogelijke en BLIJVENDE thuis. Daarom hanteren wij een strikte adoptie procedure en kan dat er soms voor zorgen dat u niet de hond kan adopteren die uw voorkeur had.

Al onze honden worden onder onze voorwaarden en met een adoptie contract geplaatst. Het is dus wel belangrijk dat u deze kent en accepteert, lees daarom even onderstaande afspraken door om misverstanden of teleurstellingen te voorkomen.

 

 

Voorwaarden om een hond te adopteren via SCSP vzw

 

* U geeft ten allen tijde eerlijke en volledige informatie door aan SCSP vzw en geeft ons toestemming gegevens o.i.d. na te trekken, indien wij dit nodig achten.

* U geeft de hond de juiste verzorging en voeding en voorziet steeds vers drinkwater. Indien nodig dient de hond door een dierenarts te worden behandeld. De hond mag niet aan een ketting of continue in een kennel gehouden worden. Deze mag ook in geen geval gebruikt worden om te vechten of fokken.

* U bent zich ervan bewust dat de hond tijd en begeleiding nodig heeft om te wennen aan zijn nieuwe thuis en u bent bereidt er alles aan te doen om de adoptie te laten slagen. U hebt zich goed voorbereid/ingelezen en heel het gezin staat achter de adoptie. Bij probleemgedrag kan het zijn dat er een gedragsdeskundige dient aangesteld te worden. SCSP vzw werkt samen met enkele gedragsdeskundige die aan een gereduceerd tarief werken voor onze honden, de kosten zijn voor de adoptant. De adoptant is verplicht hieraan mee te werken en ten alle tijden open te staan voor tips en advies.

* Alle te maken kosten zijn vanaf datum van het adoptiecontract voor de adoptant. Indien de hond nog niet gecastreerd/gesteriliseerd is, is de adoptant verplicht dit te laten uitvoeren. Uitzondering is enkel mogelijk indien dit wegens medische, gedrags- of leeftijdsredenen beter niet uitgevoerd kan worden, dit ten allen tijde in samenspraak en met schriftelijke goedkeuring van SCSP vzw. SCSP vzw dient een bewijs van castratie/sterilisatie (opgemaakt door de dierenarts) te ontvangen.

* SCSP vzw ontvangt de meeste info van de huidige eigenaar van de hond en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het geven van foutieve informatie wat betreft psychische en fysieke toestand van de hond.

* De adoptie kan enkel doorgaan als het adoptiebedrag vooraf op onze rekening staat of contant betaald wordt bij het tekenen van het adoptiecontract.

* Indien de hond in verloop van tijd toch niet meer kan blijven, mag hij in geen geval zelf herplaatst/verkocht worden. De hond komt dan onder de herplaatsingprocedure van SCSP vzw.

* SCSP vzw dient regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de hond d.m.v. updates en/of foto’s. SCSP vzw heeft steeds het recht om ongepland bezoek uit te voeren

* U dient de voorwaarden en het adoptiecontract van SCSP vzw steeds naar behoren op te volgen en in acht te nemen. Indien men zich hier niet aan houdt, heeft SCSP vzw het recht de hond terug te vorderen.

Met de adoptieprocedure te starten gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden van SCSP vzw.