Adoptievoorwaarden

Het belang en welzijn van de honden is voor ons steeds de prioriteit. We gaan voor hen opzoek naar de best mogelijke en BLIJVENDE thuis. Daarom hanteren wij een strikte adoptie procedure en kan dat er soms voor zorgen dat u niet de hond kan adopteren die uw voorkeur had.

Al onze honden worden onder onze voorwaarden en met een adoptie contract geplaatst. Het is dus wel belangrijk dat u deze kent en accepteert, lees daarom even onderstaande afspraken door om misverstanden of teleurstellingen te voorkomen.

 

Voorwaarden om een hond te adopteren via SCSP vzw

* U geeft ten allen tijde eerlijke en volledige informatie door aan SCSP vzw en geeft ons toestemming gegevens o.i.d. na te trekken, indien wij dit nodig achten.

* U geeft de hond de juiste verzorging en voeding en voorziet steeds vers drinkwater. Indien nodig dient de hond door een dierenarts te worden behandeld. De hond mag niet aan een ketting of continue in een kennel gehouden worden. Deze mag ook in geen geval gebruikt worden om te vechten of fokken.

* U bent zich ervan bewust dat de hond tijd en begeleiding nodig heeft om te wennen aan zijn nieuwe thuis en u bent bereidt er alles aan te doen om de adoptie te laten slagen. U hebt zich goed voorbereid/ingelezen en heel het gezin staat achter de adoptie. Bij probleemgedrag van de geadopteerde hond zal SCSP vzw een gedragsdeskundige aanstellen om een gedragsconsult te laten plaatsvinden. De adoptant is verplicht hieraan mee te werken. Binnen de proefperiode zijn de kosten voor SCSP vzw, na deze periode zijn de kosten voor de adoptant (aan een gereduceerd tarief). U staat ten allen tijde open voor tips en advies vanuit SCSP vzw.

* Alle te maken kosten zijn vanaf datum van het adoptie contract voor rekening van de nieuwe eigenaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met SCSP vzw. De hond mag nooit zonder dringende medische reden ingeslapen worden zonder SCSP vzw vooraf te verwittigen.

* Mocht de hond nog niet gecastreerd/gesteriliseerd zijn, is de adoptant verplicht dit te laten uitvoeren. Uitzondering is indien dit wegens medische, gedrags- of leeftijdsredenen beter niet uitgevoerd kan worden, dit ten allen tijde in samenspraak en met schriftelijke goedkeuring van SCSP vzw. SCSP vzw dient een bewijs van castratie/sterilisatie (opgemaakt door de dierenarts) te ontvangen binnen de 3 maand na adoptie, u krijgt dan €25,- teruggestort.

* SCSP vzw ontvangt de meeste info van de huidige eigenaar van de hond en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het geven van foutieve informatie wat betreft psychische en fysieke toestand van de hond.

* De adoptie kan enkel doorgaan als het adoptiebedrag op onze rekening staat. De adoptant kan zijn adoptiebedrag enkel en alleen terug krijgen als de hond binnen de 21 dagen proefperiode terug gaat naar de oude eigenaar.

* Indien de hond in verloop van tijd toch niet meer kan blijven, mag hij in geen geval zelf herplaatst/verkocht worden. De hond komt dan onder de herplaatsingprocedure van SCSP vzw, er hoeft dan geen afstandsgeld betaald te worden.

* SCSP vzw dient regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de hond d.m.v. updates  en/of  foto’s. SCSP vzw heeft steeds het recht om ongepland bezoek uit te voeren

* U dient de voorwaarden en het adoptiecontract van SCSP vzw steeds naar behoren op te volgen en in acht te nemen. Indien men zich hier niet aan houdt, heeft SCSP vzw het recht de hond terug te vorderen.

Met de adoptieprocedure te starten gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden van SCSP vzw.